Pozdravljeni!

Živimo v času, ko ljudje samo hitijo in si ne vzamejo časa zase, ko je potrebno včasih enostavno »izklopiti« in narediti nekaj tudi za lastno dobro počutje. Ena od možnosti je tudi popotovanje v preteklost ali oddih na deželi ali enostavno razvajanje ob dobrotah kmečke kuhinje in hrani naših babic.

Člani raziskovalne skupine imamo to srečo, da živimo v idiličnem okolju Slovenskih goric. Naša občina se razteza po gričih in se preliva v doline. Tukaj je še vedno živo kmetijstvo – poljedelstvo in živinoreja. Ker pa želimo naš svet približati še drugim, zelo velik poudarek dajemo tudi turizmu. V kraju smo zgradili nov kulturno-turistični center (KTC) s kinodvorano in prostori za delovanje raznih društev. Aktivna so turistično, kulturno, glasbeno društvo in promocija raznih običajev ter kulinarične ponudbe. V okviru KTC deluje tudi info pisarna z raznolikimi spominki in s ponudbo prospektov in raznih turističnih poti. Vse že obstoječe smo izkoristili tudi za naše delo in raziskovanje.

Ker pa je poudarek na jezikih in jedeh, smo našo osnovno nit, tj. KORUZO, navezali na iskanje raznih starih jedi, njihovih poimenovanj, ter prevedli našo ponudbo v več jezikov, saj sta nam sosednji Avstrija in Hrvaška zelo blizu. Sodelujemo tudi s šolo iz Stradna v sosednji Avstriji in se zavedamo pomena znanja jezikov in njihove povezovalne funkcije.

Koruzko

Želeli smo se obnašati tudi tržno, zato smo aktivirali turistične dejavnosti in že obstoječo ponudbo naših krajev ter tudi sami izdelali ponudbo za enodnevno potepanje in kulinarične užitke po naših krajih. Današnji gost je vse zahtevnejši, zato smo ponudbi dodali tudi lastne aktivnosti in zabavo. Vključili smo lastno pripravo jedi, delavnice za spominke in zabavo z glasbo in animacijo. Seveda pa ni šlo brez lastnega ustvarjanja, k čemur so nas spodbudili nasveti anketiranih. Tako nismo samo zbrali receptov že znanih jedi, ampak smo se lotili tudi ustvarjanja nove kulinarične ponudbe, ki smo jo tudi preizkusili.

Nalogo smo izdelali na podlagi razpoložljive literature, pomemben vir pa so bili tudi naši sošolci in občani, ki so nam posredovali informacije preko anketnih vprašalnikov in intervjujev. S pomočjo njihovih odgovorov in sugestij smo dobili pomembne napotke za nadaljnje delo in raziskavo. Mnoge njihove ideje so nam dale misliti, da smo na pravi poti. V nalogi so predstavljeni tudi načini trženja našega popotovanja. Naše enodnevno popotovanje bomo oglaševali s plakati, ponudbo preko občinske spletne strani, poslali jo bomo različnim razno oddaljenim agencijam. Tudi z ustnim promoviranjem domačinov bomo poskušali privabiti potencialne odjemalce, pomembno vlogo pa bo odigralo tudi naše turistično društvo.

Upamo, da nam bo uspelo pritegniti širši krog ljudi. Naša ponudba bo dostopna na spletni strani šole in občine, prav tako naše zbrano delo v obliki raziskovalne naloge. Potujte z nami in uživajte!