Kontaktni podatki

Glavne kontaktne osebe:
1. Anita Rojko, Občina Sv. Ana; tel. 02 729 58 80, (e-pošta)
2. Feliks Berič, Turistično društvo Sv. Ana; tel. 02 7032 098 , 041 460 597
3. Ana Šnofl, OŠ Sv. Ana; tel. 041 371 747 , (e-pošta)
4. Irena Rola - Bek, OŠ Sv. Ana; tel. 031 568 879, (e-pošta)

Kontaktne osebe pod številkami 1, 3 in 4 se povežejo s turističnim vodičem, g. Beričem, ki prevzame obveščanje ostalih akterjev in kontaktira z vodjem obiskovalcev ter prilagodi potovanje in program njihovim željam. Mentorici obvestita glasbeno društvo in pripravita skupino učencev za delavnice. Pripravita tudi ves material za izdelavo izdelkov.